O nás

Kdo jsme a co je naše činnost

Náš spolek má poslání podporovat církevní společenství ve výchově učedníků Pána Ježíše Krista prostřednictvím pečlivého a důkladného studia Bible, které bude všem dostupné.

Tyto webové stránky mají za cíl propagovat způsob studia Bible v malých skupinkách po jednotlivých biblických knihách. Náš způsob studia Božího slova přináší odlišný přístup, než bývá zvykem. Obvykle se používá delší výklad a po něm se skupiny snaží vtáhnout účastníky do rozhovoru. Problém je v tom, že se účastníci často nemohou připravit a to proto, že nevědí, na jaký text bude výklad. Proto jim otázky vzniknou až po delší době, třeba při cestě domů. Reagují jen nejvíce spontánní osoby.

Materiály ke studiu Komunitního studia Bible nabízejí alternativu.

Dva druhy našich materiálů

1. Klasik

Verze Klasik obsahuje Studijní příručku (SP) i příručku pro vedoucí (PV):

Studijní příručka‍

Studijní příručka pro každého účastníka studia, kterou obdrží aspoň týden před setkáním, aby se mohl připravit na diskuzi a rozhovor. Obsahuje biblický komentář k minule probírané pasáži pro osobní, hlubší pochopení, závěrečné opakování a také 10 až 15 otázek, které mají vést k lepšímu pozorování textu určeného pro další setkání.

Příručka pro vedoucí

Příručka pro učitele, který má závěrečné shrnutí. Obsahuje jednak návrh struktury zamyšlení k dané pasáži s hlavní myšlenkou, úvodem, jednotlivými body kázání a závěr a také „hlubší pohled“ s výkladovými poznámkami k danému textu (na odbornější úrovni, než je komentář pro studenta). Tyto materiály nepodléhají autorským právům.

2) Global

Materiály s označením Global jsou jednotné pro účastníky i vedoucí. Tento formát materiálů neobsahuje příručku pro vedoucího.

Jak studium probíhá

KSB nabízí jedinečný způsob studia Bible. K charakteristickým rysům patří:

  1. Prvním krokem v našem způsobu je studium pasáže doma, osobní vnímání, čím chce Bůh promluvit ke mně, jak mne chce změnit.
  2. Druhým krokem, je společná diskuze nad textem ve skupině, moderované vedoucím diskuze, který nemá vyučovat.
  3. Jako třetí krok následuje kvalifikovaný výklad se zaměřením na pochopení hlavních bodů a praktickou aplikaci.
  4. Nakonec účastníci obdrží domů krátký komentář, který je rovněž zaměřen na oslovení srdce, tedy na praktický dopad biblických příběhů do života každého účastníka.

V čem jsme jiní

  • Individuální studium
  • Stimulující diskuse
  • Efektivní vyučování
  • Komentáře vedoucího k přemýšlení
  • Péče o každého jednotlivce

Náš tým

Momentálně se náš tým skládá pouze s rady zapsaného spolku.

Hledáme zkušené vedoucí, kteří by byli schopni školit další.

Modlitební partnery.

Korektory materiálů.

Rada zapsaného spolku KSB

Předseda (Petr Coufal) místopředseda (Michal Šourek)

člen (Jiří Chodura)

Emer. před. (Stanislav Stebel)

Tým pro školení vedoucích

Naše služba je dobrovolnická a proto hledáme dobrovolníky i pro školení dalších skupin.

Zkušenosti rádi předáme.

Hledáme modlitební partnery

Věříme, že modlitba je zásadní také pro rozvoj KSB.

Korektora a distributora materiálů

Zájemci nás kontaktujte