Kurzy biblických knih

V současnosti nabízíme studijní materiály k těmto kurzům:

Bible – Boží úžasná kniha (+ VIDEA)

7 filmů a studijní příručka k 7 setkáním | Základní info o Bibli, SZ, NZ, seznámení s autorem, obtížná místa v Bibli

7 lekcí | 7 videí a materiál ke stažení ZDARMA (PDF) | Global

Pentateuch
(1.-5. Mojžíšova)

Pět knih Mojžíšových rozdělený do 30 lekcí

30 lekcí | 450 Kč (PDF) | 900 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Deuteronomium
(5. Mojžíšova)

Deuteronomium je kniha, ze které často citoval Pán Ježíš. Nový zákon se na ni odvolává více než stokrát.

12 lekcí | 180 Kč (PDF) | 360 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Daniel – * NOVINKA

Studium starozákonní knihy Daniel. Strhující známé příběhy i apokalyptická kniha s aktuálním poselstvím.

12 lekcí | 180 Kč (PDF) | 360 Kč (TISK) | Global

Boží služebník (Jozue, Soudců, Rút, 1. a 2. Samuelova)

Procházíme 5 SZ knih se záměrem studovat charakter Božích služebníků

30 lekcí | 450 Kč (PDF) | 900 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Matouš

Evangelium podle Matouše – bylo psáno pro věřící ze Židů, proto je vhodné pro osoby narozené věřícím rodičům

30 lekcí | 450 Kč (PDF) | 900 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Lukáš

Evangelium podle Lukáše lékař, píše evangelium svému příteli římskému Patriciovi

30 lekcí | 450 Kč (PDF) | 900 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Skutky apoštolů

Projděte si, co se dělo od založení církve po misijní rozmach apoštola Pavla

30 lekcí | 450 Kč (PDF) | 900 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Římanům

Nejdokonalejší výklad spásy po stránce věroučné i praktické

30 lekcí | 450 Kč (PDF) | 900 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

1. Korintským

1. list apoštola Pavla do Korintu

18 lekcí | 270 Kč (PDF) | 540 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Galatským

List Galatským – ospravedlnění z víry

6 lekcí | 90 Kč (PDF) | 180 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Efezským

List Efezským – Pavlova ekleziologie, klasická verze s pomůckou pro učitele

6 lekcí | 90 Kč (PDF) | 180 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Efezským Global

List Efezským – nejlepší výklad ekleziologie, náuky o církvi

12 lekcí | 180 Kč (PDF) | 360 Kč (TISK) | Global

Filipským

List Filipským

6 lekcí | 90 Kč (PDF) | 180 Kč (TISK) | Global

Koloským

List Koloským

8 lekcí | 120 Kč (PDF) | 240 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Křesťanský život – Filemonovi, listy Jana, Judy

Krátké epištoly, dávající náhled do života první církve

12 lekcí | 180 Kč (PDF) | 360 Kč (TISK) | Global

Křesťanské vůdcovství – Timoteovi, Titovi

Není to manažerský kurz, ale ukázka, jak se ap. Pavel věnoval dvěma vůdcům

12 lekcí | 180 Kč (PDF) | 210 Kč (TISK) | Global

Jakub

Praktické křesťanství, klasická verze s příručkou pro učitele

6 lekcí | 90 Kč (PDF) | 180 Kč (TISK) | Materiál pro účastníky a vedoucí

Jakub (Global)

6 lekcí k praktické epištole Jakuba

6 lekcí | 90 Kč (PDF) | 180 Kč (TISK) | Global

Materiál lze objednat pouze po absolvování školení našimi dobrovolníky.